Per 1 januari 2019 worden de golfregels veranderd  en in de meeste gevallen vereenvoudigd. Lees hier wat er verandert :

 
 

OPBRENGST INZAMELING NAAR DIVERSE OPVANGCENTRA

Na de laatste wedstrijd van het jaar 2018 is een spontane actie gehouden voor de honden en katten in de regio. Veel leden van onze golfclub sparen al hun kleine kopergeld op en geven dat aan Connie Bogers, die er altijd weer een mooie bestemming voor weet. Zij geeft nooit geld aan de opvangcentra, maar koopt zelf honden en kattenvoer en andere noodzakelijke dingen waar tekort aan is en brengt dat dan naar de diverse centra. Dit keer ging het eten etc naar Pluto (zwerfkatten), het asiel in Pego en de opvang van Podencos. Mooi werk, en helaas ook noodzakelijk.

De opbrengst van deze dag was extra groot door de enorme hoeveelheid los kopergeld uit de auto van Jos Niemer, en door de verkoop bij opbod van de flessen gewonnen wijn voor het goede doel. Diverse flessen wijn werden tweemaal verkocht omdat de koper ze onmiddellijk weer ter verkoop aanbood. Geweldig!

Connie bedankt namens de hondjes en katten iedereen voor zijn gulheid!

DE REGEL VAN DE WEEK.
 

Om je kennis over de golfregels op te frissen proberen we elke week een golfregel te behandelen. Deze week:

Bal raken bij oefenswing

Je doet een oefenzwaai ter voorbereiding van je komende slag uit de fairway of een chip naar de vlag, en PATS, je schampt je bal en die springt weg. Dat is erg vervelend en ook wel een beetje genant. Het is zo makkelijk te vermijden, denk je achteraf altijd: als je maar een beetje beter had opgelet, en wat verder van de bal was gaan staan om die oefenswing te maken. Wat moet je volgens de Regels in zo’n situatie vervolgens doen? Antwoord: bal TERUGPLAATSEN, één slag bij de score optellen, en verder spelen.

 

Uit het Regelboekje is de oplossing niet direct af te lezen, maar de liefhebber kan het nakijken in Decision 18-2a/20 waarin voor deze situatie een duidelijke ruling is gegeven.

 1. Het gaat hier om een oefen swing en niet om een oefen slag. Oefenswings mag je maken. Oefenslagen tijdens een ronde zijn sowieso niet geoorloofd, met uitzondering van putten of chippen op of bij de green van de laatst gespeelde hole of bij de tee van de volgende te spelen hole (zie Regel 7).

 2. Als je door een oefenswing de bal raakt, heb je dan een slag gedaan? Neen, want een slag is volgens de definitie in de Regels kort gezegd: een voorwaartse beweging maken met een club met de bedoeling om de bal te raken en in beweging te brengen.

 3. Als Tiger ‘midden in zijn swing’ stopt omdat hij wordt afgeleid door een cameraklik, en hij houdt zijn club halverwege tegen, dan mag hij opnieuw swingen, zonder straf, omdat hij in de zin van de definitie nog geen slag heeft gemaakt, immers nog geen voorwaartse beweging met de club heeft gemaakt.

 4. Wanneer iemand een swing maakt naar de bal, bijvoorbeeld op de tee, om de bal af te slaan en hij mist de bal compleet (een airshot), dan heeft hij in de zin van de definitie wél een slag gemaakt: voorwaartse beweging plus de intentie om de bal te raken.

 5. Bij een oefenswing heb je in de zin van de definitie géén slag gedaan, omdat je niet de bedoeling had de bal te raken en in beweging te brengen. Je wilde immers gevoel krijgen voor de wérkelijke slag.

 6. Wat je wel hebt gedaan is de bal bewegen. De situatie is vergelijkbaar met het doen bewegen van je bal met je voet, met je karretje, of hoe dan ook. De bal laten bewegen mag niet. Een grondregel van golf is immers: spelen van de bal zoals ie ligt! Beweeg je de bal, dan moet je de bal terugplaatsen met één strafslag (Regel 18).

 7. Plaats je de bal niet terug dan handel je in strijd met Regel 18 en dan is de sanctie: twee strafslagen in strokeplay of verlies van de hole in matchplay.

 8. In het hier besproken geval ligt de bal als gezegd op de baan, in de fairway of bij de green. Wat gebeurt er als je op de tee bij een oefenswing per ongeluk de bal raakt? Dan mag je opnieuw opteeën en spelen, zonder straf (Decision 18-2a/19). Je hebt geen slag gedaan, je had immers niet de bedoeling de bal te slaan, en je hebt de bal niet in het spel gebracht. Op de tee kan je namelijk de bal alleen maar in het spel brengen met een slag. Zie de Definitie van ‘bal in spel’. Dat je de bal hebt geraakt en bewogen door de oefenswing van de tee, is dus niet relevant: met een nog niet in het spel zijnde bal mag je ongestraft doen wat je wilt (mits je natuurlijk niet in strijd handelt met het Nederlandse strafrecht). Dat is ook logisch: pas nadat de bal in het spel is gebracht, is de grondregel van toepassing: bal niet doen bewegen, bal spelen zoals ie ligt.

 9. Terzijde: bij een airshot van de tee is de bal wél door een slag in het spel gebracht. Van de bal afblijven dan! (zie opmerking 4).

 10. In de discussies zijn er slimmerikken die zeggen: als ik bij een oefenswing de bal raak zeg ik dat ik een misslag deed, en speel ik ‘gewoon’ verder. Het gevolg is toch hetzelfde, want in beide gevallen tel ik één slag bij mijn score op. Het probleem is echter, vanwaar speel je verder, van de oude plek of van de nieuwe plek waar de bal terecht is gekomen. Dat kan ongunstig maar ook gunstiger zijn, bijvoorbeeld als je vanuit de rough op de fairway terecht komt. Dan kan de verleiding groot zijn…. Maar die keus heb je niet : doe je een slag dan speel je de bal verder zoals die ligt; doe je geen slag maar beweeg je de bal, dan moet je de bal met een strafslag terugplaatsen en alsnog spelen van de plek waar hij lag (zo niet dan twee strafslagen of verlies van de hole). Dat is de geest van het golfspel.

 11. Bovendien, vergis je niet, een beetje ervaren golfer ziet heel snel, bij wijze van spreken van een kilometer afstand, of zijn speelgenoot of opponent een oefenswing heeft gemaakt of een echte misslag. Hij kan het misschien niet bewijzen, maar er kunnen vervelende discussies komen. Of niet, maar dan geldt: een verdenking van onsportiviteit loop je makkelijker op dan dat je hem kwijtraakt. De Regels zijn er ook ter bescherming van de andere spelers. Zonder regels is er in wezen geen competitie mogelijk. Maar er loopt geen scheidsrechter mee, bij wie je ‘de grenzen’ kan opzoeken. Je weet en bepaalt in golf om te beginnen zélf wat er is gebeurd: oefenswing of misslag.

 12. Ten slotte herinner ik aan de belangrijke regel dat spelen vanaf de verkeerde plaats in het algemeen gesproken niet alleen twee strafslagen of verlies van de hole kan opleveren, maar ook disqualificatie in het geval er sprake is van een ernstige inbreuk. Dat is aan de orde wanneer de speler door van de verkeerde plek te spelen een groot voordeel heeft gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het winnen van veel afstand. Of aan buiten de bunker spelen in plaats van erbinnen.

Kortom, neem bij een oefenswing voldoende afstand van de bal!!!

 
VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Hieronder vind je de door leden of gasten verloren en/of gevonden voorwerpen:

Gevonden door Danny Heyvaert in zijn tas een wedge.

Terug te bekomen bij Esta Löchter

Gevonden door Eric Zilverberg hoesje van putter.

Terug te bekomen bij Eric.

Gevonden door Nic Oud in zijn tas een ijzer 9 van Wilson. Hij denkt dat het van iemand uit zijn flight is waarmee hij op Koningsdag heeft gespeeld. Terug te bekomen bij Nic Oud. Let op de afbeelding is een voorbeeld, geen foto van de gevonden club.

NVOC-GOLF WEBSITE SPONSORED BY CAMPBELL LAMONT GOLF WWW.CLGOLF.ES AND ALEX SPANJE WWW.ALEXSPANJE.COM

 

 

 • google-plus-square
 • Twitter Square
 • facebook-square